یدکی برلیانس Brilliance Cross

فروشگاه لوازم یدکی چاینیز اتوپارت

  • نمایش 1–36 از 43 نتیجه

  • فیلتر
پایه قفل کاپوت برلیانس کراس Brilliance Cross

پایه قفل کاپوت برلیانس کراس Brilliance Cross

پرژکتور چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

پرژکتور چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

پرژکتور راست برلیانس کراس Brilliance Cross

پرژکتور راست برلیانس کراس Brilliance Cross

ترموستات برلیانس کراس Brilliance Cross

ترموستات برلیانس کراس Brilliance Cross

توری سپر جلو برلیانس کراس Brilliance Cross

توری سپر جلو برلیانس کراس Brilliance Cross

جلو پنجره برلیانس کراس Brilliance Cross

جلو پنجره برلیانس کراس Brilliance Cross

چراغ جلو چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

چراغ جلو چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

چراغ جلو راست برلیانس کراس Brilliance Cross

چراغ جلو راست برلیانس کراس Brilliance Cross

چراغ عقب چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

چراغ عقب چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

چراغ عقب راست برلیانس کراس Brilliance Cross

چراغ عقب راست برلیانس کراس Brilliance Cross

دسته موتور بالا راست برلیانس کراس Brilliance Cross

دسته موتور بالا راست برلیانس کراس Brilliance Cross

دور گلگیر جلو چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

دور گلگیر جلو چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

دور گلگیر جلو راست برلیانس کراس Brilliance Cross

دور گلگیر جلو راست برلیانس کراس Brilliance Cross

زه گلگیر جلو راست برلیانس کراس c3

دورگلیر عقب چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

دورگلیر عقب چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

دورگلیر عقب راست برلیانس کراس Brilliance Cross

دورگلیر عقب راست برلیانس کراس Brilliance Cross

زه دورگلیر عقب راست برلیانس کراس Brilliance Cross

دیاق سپر برلیانس کراس Brilliance Cross

دیاق سپر برلیانس کراس Brilliance Cross

دیسک چرخ عقب برلیانس کراس Brilliance Cross

دیسک چرخ عقب برلیانس کراس Brilliance Cross

راهنمای رو گلگیر چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

راهنمای رو گلگیر چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

راهنمای رو گلگیر راست برلیانس کراس Brilliance Cross

راهنمای رو گلگیر راست برلیانس کراس Brilliance Cross

راهنمای روی گلگیر چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

راهنمای روی گلگیر چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

سپر جلو برلیانس کراس Brilliance Cross

سپر جلو برلیانس کراس Brilliance Cross

سپر عقب برلیانس کراس Brilliance Cross

سپر عقب برلیانس کراس Brilliance Cross

سر پلوس برلیانس کراس

سر پلوس برلیانس کراس سر پلوس یکی از اجزای تشکلیل دهنده پلوس می باشد . در جواب اینکه پلوس چیست می توان گفت یکی از مهم ترین قطعات در جلوبندی خودرو است. نیروی تولید شده توسط موتور ماشین به جعبه دنده یا همان گیربكس و از آنجا میل گاردان این نیرو را به دیفرانسیل منتقل می نماید. در این میان دیفرانسیل وظیفه تنظیم دور چرخ ها را به عهده دارد و مابین چرخ های عقب و یا جلو ، راست و چپ و در ماشین های دو دیفرانسیل هم در جلو و هم در عقب، قرار دارد. برای این كه نیروی وارد شده به دیفرانسیل به چرخ ها منتقل شود، میله ای از درون دیفرانسیل به چرخ سمت راست و چپ وصل شده كه پلوس نامیده می شود.

سنسور دنده عقب برلیانس کراس Brilliance Cross

سنسور دنده عقب برلیانس کراس Brilliance Cross

سیبک طبق برلیانس کراس Brilliance Cross

سیبک طبق برلیانس کراس Brilliance Cross

سینی جا قفلی برلیانس Brilliance Cross

سینی جا قفلی برلیانس Brilliance Cross یا قاب روی قفل کاپوت برلیانس کراس

شبرنگ چپ سپر عقب برلیانس کراس Brilliance Cross

شبرنگ چپ سپر عقب برلیانس کراس Brilliance Cross

شبرنگ راست سپر عقب برلیانس کراس Brilliance Cross

شبرنگ راست سپر عقب برلیانس کراس Brilliance Cross

 

شلگیر جلو چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

شلگیر جلو چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

شلگیر جلو راست برلیانس کراس Brilliance Cross

شلگیر جلو راست برلیانس کراس Brilliance Cross

شیشه بالا بر برلیانس کراس Brilliance Cross

شیشه بالا بر برلیانس کراس Brilliance Cross

طبق راست برلیانس کراس Brilliance Cross

طبق راست برلیانس کراس Brilliance Cross

فلاپ رکاب چپ برلیانس کراس Brilliance Cross

فلاپ رکاب چپ برلیانس کراس Brilliance Cross قطعه ای تزیینی که متشکل از دو رنگ نقره ای و مشکی بوده که بر روی رکاب فابریک برلیانس کراس نصب می شود

فلاپ رکاب راست برلیانس کراس Brilliance Cross

فلاپ رکاب راست برلیانس کراس Brilliance Cross قطعه ای تزیینی که متشکل از دو رنگ نقره ای و مشکی بوده که بر روی رکاب فابریک برلیانس کراس نصب می شود