دستگیره در بیرونی چانگان CS35 اصلی

فروشگاه لوازم یدکی چاینیز اتوپارت

  • Showing the single result

  • فیلتر

دستگیره در بیرونی چانگان CS35

دستگیره در بیرونی چانگان CS35 قطعه وارداتی و با بالاترین سطح کیفی و مورد تایید تولید کننده خودرو چانگان

در هر خودرویی چهار عدد دستگیره دربهای جانبی ورجود دارد.

که در خودروی چانگان هر دستگیره کرم کاری شده و به رنگ استیل می باشند.

دستگیره در جلو چپ  بیرونی چانگان CS35

دستگیره در جلو راست بیرونی چانگان CS35

دستگیره در عقب چپ بیرونی چانگان CS35

دستگیره در عقب راست بیرونی چانگان CS35